Analiza wieku

Wielu trenerów i zawodników, ale i rodziców w młodocianych zawodnikach, zapomina o podstawowym zasadzie nauczania i treningu – stopniowanie trudności. Zapominamy czasami my wszyscy, ze mamy do czynienia z dziećmi. Wszyscy chcą mieć w sposób łatwy i szybki efekt uczestniczenia w treningu. Sukces!!! Trening jest procesem długotrwałym. Rozłożonym w czasie. Na wynik, efekt i sukces trzeba poczekać cierpliwie.

Analiza wyników poszczególnych konkurencji da nam obraz kiedy możemy spodziewać lub na jak długo mamy rozłożyć proces treningowy. Kiedy jest najlepszy czas na efekt naszej  pracy.

Analiza Kobiet
Analiza mężczyźni

Autor: Edward Dec