Historia Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Suwałkach

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Suwałkach to stowarzyszenie pływackie, które rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1995 r. Klub posiada licencję Polskiego Związku Pływackiego, a także jest zarejestrowany w Podlaskim Okręgowym Związku Pływackim.

Siedziba Klubu mieści się w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5. Zajęcia natomiast odbywają się na pływalniach krytych Miasta Suwałki: na basenie przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5, na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz w Aquapark Suwałki przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Podstawowym celem Klubu jest rozwój i popularyzacja pływania, propagowanie zdrowego stylu życia oraz wychowanie poprzez sport dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach klubowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć nauki i doskonalenia techniki pływania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie nasz Klub zrzesza około 260 członków, w tym 115 zawodników z roczników 1989-2008. „Olimpijczyk” w Suwałkach zapewnia swoim członkom zajęcia szkoleniowe i treningi na różnych płaszczyznach: nauka pływania, doskonalenie techniki pływania, doskonalenie sportowej techniki pływania, szkolenie ukierunkowane i specjalne, rehabilitacja i ćwiczenia korekcyjne w wodzie Działalność szkoleniową i treningową prowadzi wykwalifikowana kadra trenerów i instruktorów pływania.

Zawodnicy MUKS „Olimpijczyk” w Suwałkach od wielu lat odnoszą liczne sukcesy na międzynarodowej i krajowej. Mamy Mistrzów Olimpijskich, Mistrzów Świata i Europy, Mistrzów, Wicemistrzów oraz zawodników zajmujących III miejsce w Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Nasi Mistrzowie ustanawiali rekordy Polski! Wielu z nich otrzymało powołania do Kadry Narodowej! Młodsi zawodnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w zawodach takiej rangi, jak wymienione powyżej, rywalizują na pływalniach województwa.

MUKS „Olimpijczyk” w Suwałkach od wielu lat podejmuje działania z zakresu rozwoju i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej szeroko pojętej. To nie tylko organizacja systemu szkolenia zawodników, czy też organizowanie czasu wolnego od zajęć dla mieszkańców Miasta Suwałk. Klub promuje wychowanie swoich uczniów i zawodników w duchu sportowego współzawodnictwa „fair play”. Angażuje się w działania na rzecz dzieci i młodzieży najuboższych, zagrożonych patologicznie oraz niepełnosprawnych będąc organizatorem imprez o charakterze sportowym. „Olimpijczyk” w Suwałkach na przestrzeni ponad 20 lat swojej działalności był organizatorem imprez sportowych – począwszy od szczebla szkolnego (Zawody o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, Licealiada), poprzez regionalny (Mistrzostwa Województwa Podlaskiego o Puchar Prezydenta Miasta Suwałk), aż do ogólnopolskiego (Zawody o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Zimowe Mistrzostwa Polski w pływaniu Juniorów 17-18 lat w 2012 r., Zimowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych czy Grand Prix Puchar Polski). Od wielu lat organizujemy wyjazdy dla naszych zawodników na różnego rodzaju formy wypoczynku w postaci obozów sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Corocznie uczestniczymy w ponad 30 różnych przedsięwzięciach – zawody, obozy – niektóre sami organizujemy.

Partnerami wspierającymi Klub „Olimpijczyk” w jego działaniach są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki krajowe – MsiT, PZP, a także szkoły, inne kluby oraz organizacje sportowe. W działalność Klubu czynnie zaangażowani są również rodzice zawodników, którzy wchodzą w skład Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. Środki finansowe na realizację zadań Klub pozyskuje: z samorządów lokalnych – Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, z władz centralnych: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Pływackiego. Działalność statutowa wspierana jest także przez rodziców zawodników, a także przez osoby fizyczne i prawne w formie darowizn.

Poprzez swoje działania zależy nam na „zarażeniu” pływaniem jak największej liczby osób, bowiem jest to sport dla wszystkich.

Nasz sukcesy dają nam wiele satysfakcji i zadowolenia. Jesteśmy pogodni, jak pogodne jest Nasze Miasto Suwałki!